Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) posiada w holenderskiej miejscowości Oosterhout europejskie centrum dystrybucji, które może pomieścić 74.000 różnych części zamiennych. Stąd dealerzy, technicy serwisowi i klienci w całej Europie i poza nią są zaopatrywani w części, które utrzymują maszyny do prowadzenia robót ziemnych HCME. Centrum dystrybucyjne jest zarządzane przez system WMS firmy Consafe Logistics od 2005 roku. "Dzięki WMS, czas obsługi w centrum dystrybucyjnym został znacznie skrócony", mówi Ruurd Visser, dyrektor logistyki części w HCME.


 
Centrum dystrybucyjne Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) posiada szeroką gamę systemów składowania, od regałów przepływowych i półkowych do regałów paletowych i wspornikowych. Ponadto centrum dystrybucyjne posiada również obszar składowania na posadzce i zadaszoną część na zewnątrz budynku o powierzchni 4,800 m2.

Ogromna różnorodność systemów składowania jest podyktowana różnymi typami produktów, które są tu magazynowane: części zamienne maszyn do robót ziemnych Hitachi o ładowności od 1 do co najmniej 800 ton. "W magazynie jest 74,000 części, od malutkich pierścieni do silników elektrycznych o wadze 10 ton. Ostatnio rozszerzyliśmy gamę produktów jeszcze bardziej o ciężkie części do maszyn używanych w górnictwie. Oznacza to, że musieliśmy zwiększyć nośność podłogi i instalacji urządzeń dźwigowych", mówi Ruurd Visser, dyrektor logistyki części w HCME.

Hitachi ruurd visserProfesjonalny system WMS

HCME używa systemu WMS firmy Consafe Logistics do zarządzania centrum dystrybucyjnego od 2005 roku. Wdrożenie systemu WMS było bardzo potrzebne, mówi Visser.
Do tej pory używaliśmy w magazynie jedynie długopisu i papieru, co doprowadziło do kilku chaotycznych sytuacji. Ze względu na szybki rozwój, czas realizacji stał się tak długi, że nie byliśmy w stanie wysłać wszystkiego z magazynu na czas.
W końcu, powodem zakupu WMS była instalacja automatycznych układnic regałowych na jesieni 2004 roku. Ponieważ firma Consafe często realizowała projekty z dostawcą układnic regałowych, HCME nie musiało długo szukać odpowiedniego systemu WMS.
Tak naprawdę obecnie nie używamy już układnic ze względu na przejście do większego magazynu. Układnice nie zostały przeniesione, ale WMS – oczywiście tak, mówi Visser.
Analiza ABC

Podczas wdrożenia system szczególną uwagę zwrócono na różne systemy składowania w HCME. W czasie lokowania artykułów, system WMS automatycznie wyszukuje najbardziej odpowiednie miejsce składowania na podstawie dostępnych danych produktu.
Wyjątek stanowią artykuły dedykowane do składowania na regałach wspornikowych, gdzie system WMS nie daje żadnych sugestii. Wymiary tego typu produktów są tak różne, że nie istnieją żadne standardowe zasady odkładania.
Od momentu przeprowadzki do nowej siedziby, HCME aktywnie wykorzystuje wsparcie systemu WMS w obszarze analizy ABC. Czas obsługi artykułów jest analizowany w okresach miesięcznych, w celu sprawdzenia, czy artykuły szybko rotujące stały się wolno rotujące lub na odwrót. W oparciu o te dane system WMS generuje propozycje przesunięcia artykułów do lokalizacji z przodu lub z tyłu danego systemu składowania.
Dopiero w magazynie zastanawiamy się, czy lepiej będzie przenieść artykuły natychmiast czy poczekać, aż zostaną całkowicie wybrane z lokalizacji, wyjaśnia Visser.
Skrócenie czasu obsługi

Poprzez wdrożenie systemu WMS i skanowanie kodów kreskowych w HCME udało się znacznie zredukować czas obsługi w centrum dystrybucyjnym. Załoga potrzebuje nie więcej niż pół godziny, aby skompletować zamówienie i przygotować je do wysyłki. A to jest konieczne, stwierdza Visser .
Sześćdziesiąt procent zamówień musi być dostarczane z HCME w tym samym dniu. Ponad 90 procent z tych zamówień jest odbieranych w ciągu pół godziny przed zamknięciem odbioru zleceń.
Wszystkie otrzymane zamówienia są przede wszystkim dzielone przez WMS na pilne i nienaglące. Pilne zamówienia to te, które muszą być dostarczone do klienta w ciągu 24 godzin, często przez firmę kurierską. Są one automatycznie planowane i uwalniane przez system WMS. Zamówienia nienaglące to te, które są przeznaczone do uzupełnienia zapasów części zamiennych krajowych centrów dystrybucyjnych i dystrybutorów.
Planujemy te zamówienia na podstawie regularnych rejsów ciężarówek. Jeśli następna ciężarówka wyjeżdża do Turcji za tydzień, to nie ma sensu, aby realizować te zamówienia od razu, mówi Visser.
Przy łączeniu zamówień HCME zwalnia miejsce przeznaczone na wysyłkę i ustawia miejsce buforowe. Dużym zamówieniom domyślnie przydzielane są miejsca na posadzce, artykuły z różnych systemów składowania mogą być łączone razem na palecie. Małe zamówienia są kompletowane w pojemnikach ułożonych na regałach. Używając skanerów kodów kreskowych, pracownicy kompletujący widzą lokalizację strefy buforowej, w której zostały ustawione towary do skompletowania.

Ekran planowania w czasie rzeczywistym

Po latach intensywnego użytkowania, Ruurd Visser jest nadal w pełni zadowolony z systemu WMS, w szczególności z kontroli, jaką HCME ma teraz nad procesem logistycznym.
Consafe Logistics opracował specjalnie dla nas ekran planowania, który pokazuje nam widok statusu zamówienia w czasie rzeczywistym. Ekran odświeża się co 15 sekund, i pokazuje, jak daleko jesteśmy w stosunku do harmonogramu w oparciu o średni czas kompletacji, wyjaśnia Visser.
W połączeniu ze skanowaniem kodów kreskowych, ekran planowania oferuje możliwość zdalnego zarządzania pracownikami w magazynie. Visser wspomina również o zmniejszeniu liczby błędów oraz możliwości śledzenia towarów, jak również innych korzyści. Dzięki skanowaniu kodów kreskowych, ryzyko błędów kompletowania jest znacznie mniejsze. Visser:
A jeśli popełniono błąd, możemy dowiedzieć się dokładnie, kto jest za niego odpowiedzialny. Pozwala to nam analizować przyczyny i uniknąć błędów w przyszłości.
Źródło: Consafe Logistics

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top