Innowacyjność w cenie

optymalizacja procesów logistycznych Rema 1000 dzięki systemowi WMS

Dla wielu firm, również z branży FMCG, jednym z istotniejszych sposobów na poprawienie konkurencyjności jest usprawnienie procesów logistyki. Na przykładzie norweskiej sieci supermarketów REMA 1000, pokazujemy jak kompletacja głosowa w centrach dystrybucyjnych i zautomatyzowany przepływ palet spowodowały wymierne oszczędności dla dystrybucji detalicznej żywności w spółce.


Działanie na 100%

Od ponad 20 lat REMA dystrybucja, dział logistyki norweskiej sieci supermarketów REMA 1000, zarządza procesami magazynowymi współpracując z firmą Consafe Logistics. Spółka stale uaktualnia swój system i usprawnia logistykę w celu osiągnięcia doskonałości w całym łańcuchu dostaw. REMA posiada sześć centrów dystrybucyjnych na terenie Norwegii. Wśród nich warto wymienić dwa: Stavangar, gdzie występuje kompletacja manualna i drugi w Trondheim, gdzie wprowadzono tzw. wózki satelitarne do obsługi towarów suchych w całym magazynie. Wózki satelitarne są to urządzenia do automatycznego odkładania i pobierania palet z regałów wjezdnych.

Jednym z głównych założeń w zarządzaniu logistyką w REMA 1000 było optymalne wykorzystanie czasu pracy zarówno pracowników magazynu jak i menedżerów logistyki.
Dla nas podstawowym priorytetem jest dostarczenie do klientów końcowych produktów tak tanio i efektywnie, jak to tylko możliwe. Dzięki użyciu systemu WMS wdrożonego przez Consafe Logistics, możemy się skoncentrować na zwiększaniu efektywności przepływów dystrybucyjnych i poprawiać naszą wydajność – mówi Narve Lyder Carlsen, IT Manager, Stavangar REMA.
Obsługa na każdym poziomie automatyzacji

Zarówno magazyn w Stavangar, w którym występuje obsługa ręczna jak i w Trondheim, gdzie 30% towarów jest obsługiwane przez wózki satelitarne, sterowane są przez system WMS. Wszystkie przychodzące palety i 270 stacji kompletacyjnych są obsługiwane automatycznie. Kompletacja odbywa się ręcznie, ale jeśli jakiś sklep zamówi pełną paletę od jednego producenta, wózek satelitarny automatycznie, samodzielnie przygotowuje ją do wydania.
Odkąd wprowadziliśmy automatyzację w naszych procesach logistycznych odnotowaliśmy znacznie większe oszczędności niż początkowo oczekiwaliśmy – mówi Gunnar Pedersen Lian, dyrektor logistyki z magazynu w Trondheim.
Eliminacja błędów dzięki kompletacji głosowej Oba magazyny używają głosowego systemu kompletacji, dzięki któremu niemal w pełni wyeliminowano błędy przy realizacji tego procesu. Dzięki kompletacji głosowej i kontroli prawidłowego pobrania towaru, osiągnięto dokładność zbliżoną do 100%.

Stavangar określił, iż dzięki kompletacji głosowej wzrost wydajności wyniósł 15% co odpowiada zaoszczędzonym 3 minutom dla każdego zadania kompletacji. Menedżerowie obu magazynów zapewniają, że szybka i skuteczna, a co najistotniejsze bezbłędna kompletacja przynosi wymierne oszczędności finansowe. Ale korzyści są mierzone nie tylko w wydajności.
Pracownicy odpowiedzialni za kompletację mają obie ręce wolne, więc podnoszą towary w sposób bardziej ergonomiczny. Dzięki temu oprócz większej wydajności osiągnęliśmy wyższy poziom bezpieczeństwa pracy i lepszą jakość realizacji zamówień – zapewnia Gunnar Pedersen Lian.
Błyskawiczne podejmowanie decyzji

W obu magazynach wsparcie w podejmowaniu decyzji przez WMS uznano za klucz do efektywności operacyjnej.
Dostajemy precyzyjne informacje o koniecznych do realizacji zadaniach w wyznaczonym przez system przedziale czasowym. Co więcej, menedżerowie magazynów mogą szczegółowo monitorować czynności wykonywane przez pracowników, a w razie potrzeby, za pomocą danych z systemu zwiększyć ich efektywność. Jest to bardzo dobry system do planowania i pomaga nam osiągnąć nasze cele. Bardzo szybko dostrzegamy, że musimy obsadzić załogę na dodatkowe godziny pracy na konkretny dzień – mówi Gunnar Pedersen Lian.
Możemy wyciągać raporty na temat wszystkich działań w magazynie i podejmować decyzje na bieżąco. Widzimy, jak działa magazyn i jak radzą sobie poszczególni pracownicy. Mamy możliwość szybkiego spojrzenia na to, co się dzieje w magazynie. Co ważne, obsługa systemu jest prosta i intuicyjna, co sprawia, że nie ma kłopotu z wdrożeniem w obowiązki nowych pracowników – dodaje Narve Lyder Carlsen.
Efektywność w całym magazynie

Menedżerowie działów IT i logistyki w bardzo prosty sposób mogą uzyskać wszystkie wskaźniki KPI, których potrzebują. Dzięki systemowi WMS możemy obserwować wydajność od kierowców ciężarówek po pracowników zajmujących się kompletacją. Można bez kłopotu zmierzyć, ile palet kierowcy transportują w ciągu godziny lub dnia. Wózki satelitarne optymalizują transfer wielu palet w magazynie w Trondheim. Mają one taką samą wydajność na godzinę, jaką kierowcy ciężarówek mieli w jeden dzień.

Partnerstwo dla ciągłego doskonalenia

REMA stoi w obliczu klasycznego problemu jakim jest zwiększanie skali biznesu bez powiększania przestrzeni magazynowej. Dzięki stałej współpracy z Consafe Logistics obie firmy na bieżąco opracowują procedury i narzędzia do optymalizacji przepływów oraz, aby rozwiązywać wszystkie problemy, które się pojawiają.
Regularnie co trzy tygodnie spotykamy się z kierownictwem Consafe Logistics w celu utrzymania jak najwyższego poziomu skuteczności funkcjonowania systemu WMS, który jest bezustannie ulepszany. Warto jednak przy tej okazji wspomnieć o całkowitej autonomii systemu i łatwości jego bieżącej obsługi. Dlatego możemy zdecydowanie i szybko adaptować się do zmian i wykorzystywać logistykę, aby zachowywać przewagę konkurencyjną nad innymi sieciami sklepów - stwierdził Carlsen.
Źródło: CONSAFE LOGISTICS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top