Automationstechnik Sp. z o.o. jest Partnerem Techniczno-Handlowym firmy Bosch Rexroth. Na bazie systemów profili aluminiowych firmy Bosch Rexroth budowane są stanowiska montażowe oraz linie produkcyjne. Głównymi odbiorcami profili aluminiowych są firmy produkcyjne z branży samochodowej, elektrotechnicznej, elektronicznej, przemysłu spożywczego oraz chemii gospodarczej. Firma Automationstechnik, chcąc usprawnić proces identyfikacji profili aluminiowych, zdecydowała się wdrożyć, zaproponowane przez SKK SA etykiety specjalizowane.
Automationstechnik dostarcza swoim klientom profile przycięte na odpowiedni rozmiar, według zamówienia. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie oznakowanie profili ułatwiające ich identyfikację. Firma SKK zaproponowała Automationstechnik rozwiązanie do znakowania produktów składające się z etykiet specjalizowanych Remove Label White (RLW) oraz drukarki termotransferowej Datamax.

W Automationstechnik proces realizacji zamówienia rozpoczyna się od wygenerowania zlecenia produkcyjnego, zawierającego wszystkie zamówione profile oraz ich wymiary. Równocześnie z nim na drukarce termotransferowej Datamax drukowane są etykiety z parametrami profili. Na etykiecie zawarte są takie dane jak rozmiar profilu, długość, jego nazwa oraz numer katalogowy, a w przypadku kilku profili tej samej długości, także jego kolejny numer. Zlecenie produkcyjne przekazywane jest następnie do operatora stanowiska cięcia, który je realizuje. Operator na stanowisku cięcia przycina profile na odpowiednią długość. Po odcięciu odpowiedniej długości, na każdy profil naklejana jest etykieta z materiału specjalizowanego.

Od etykiet wykorzystanych w tej aplikacji wymagana jest trwałość, łatwość odklejania, oporność na rozdarcie i brak śladu po odklejeniu. Etykiety wykorzystane w projekcie wykonane są z trwałego tworzywa sztucznego Remove Label White RLW, dzięki czemu oznakowane nimi profile mogą oczekiwać przez długi czas na wykorzystanie. Ponadto etykiety są wyposażone w klej usuwalny, dzięki któremu po zmontowaniu z profili konstrukcji lub linii produkcyjnej, etykiety można łatwo usunąć. Usunięta etykieta nie pozostawia śladu, co sprawia, że konstrukcje zbudowane z profili Bosch Rexroth są estetyczne.

Wdrożenie znakowania profili etykietami usprawniło pracę w Automationstechnik. Dzięki informacjom zawartym na etykiecie, każdy kawałek profili jest łatwo identyfikowalny bez konieczności ich mierzenia. Ułatwia to proces montażu konstrukcji z wykorzystaniem profili Bosch Rexroth. Zastosowanie etykiet eliminuje także pomyłkowe wykorzystanie profili o innej długości podczas montażu konstrukcji.

Co więcej, wprowadzenie etykiet ułatwia proces cięcia profili. Wszystkie informacje potrzebne do przycięcia profilu znajdują się na etykiecie. A ilość zużytych etykiet w sposób obrazowy mówi o postępie realizacji danego zlecenia.

Naklejanie etykiety jest także potwierdzeniem, że dany profil z listy został wyprodukowany, co jest znacznie wygodniejsze niż odznaczanie tego faktu długopisem na kartce papieru.
Oznakowanie profili etykietami ułatwiło pracę w magazynie. Przeprowadzone wdrożenie pozwala na oszczędność czasu, umożliwia kontrolę realizowania zlecenia oraz daje pewność, że profile zostały właściwie pocięte – ocenia Tomasz Jaros, kierownik magazynu Automationstechnik.
Źródło: SKK

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top