System ERP Impuls 5 – fundament trwałej drogi

BPSC - systemy ERP, kadry i płace, CRM, ERPDobiegło końca wdrożenie systemu ERP Impuls 5 w przedsiębiorstwie Drogomex. Producent nawierzchni drogowych z masy bitumicznej korzysta już z takich funkcjonalności systemu autorstwa BPSC SA jak finanse, kadry i płace (wraz z kartami pracy), środki trwałe, gospodarka materiałowa, dystrybucja, transport, CRM, obieg dokumentów oraz budżetowanie. Oprogramowanie będzie dostępne dla 10 równoczesnych użytkowników.
System ERP Impuls 5 wsparł działalność firmy między innymi w obszarach wynikających ze specyfiki firmy – udziału w przetargach oraz realizowaniu równocześnie większej ilości projektów budowlanych.

Ewidencji oraz analizie poddawane są kolejne kosztorysy sporządzane na potrzeby udziału w postępowaniach przetargowych. Wszystkie te dokumenty, jak również odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz wszelką dokumentację przetargową – zarówno z wygranych jak i przegranych postępowań. W ramach realizacji projektu faktycznie poniesione koszty są zestawiane z zakładanymi, pozwala to na bieżąco oceniać czy ponoszone nakłady mieszczą się w zakładanym budżecie.

Funkcjonowanie firmy Drogomex opiera się na brygadach realizujących kolejne projekty budowlane. W miarę potrzeby wykorzystują one urządzenia będące własnością przedsiębiorstwa. Brygady te stanowią niezależne podmioty, realizujące jednak tylko prace na rzecz Drogomexu. System umożliwia raportowanie dzienne z poszczególnych budów. Pozwala to na gromadzenie informacji o postępach prac poszczególnych brygad. Szefowie budów łączą się zdalnie z systemem, uzupełniając specjalne formatki o takie dane jak zużycie masy bitumicznej, zaangażowanie poszczególnych grup pracowników czy sprzętu.
Planujemy w najbliższym czasie wzbogacić funkcjonujący system o dodatkowe rozwiązanie umożliwiające szybką lokalizację sprzętu wykorzystywanego w ramach poszczególnych projektów. Będzie to kolejny krok w stronę pełnej kontroli nad realizowanymi równocześnie w różnych częściach kraju projektami budowlanymi – podkreśla Łukasz Świerczek, Informatyk koordynujący w firmie Drogomex wdrożenie systemu Impuls 5
Drogomex powstał w wyniku przekształcenia państwowej firmy istniejącej od 1968r. Firma przystąpiła do grupy kapitałowej CRH w marcu 2000r. Siedziba zarządu mieści się w Pruszkowie. Usługi realizowane przez przedsiębiorstwo to przede wszystkim wykonanie bitumicznych robót drogowych. Doświadczona, wyspecjalizowana kadra pracowników, bogaty park maszynowy, wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych firmy Masfalt umożliwiają wykonanie prac terminowo, dobrze jakościowo i po konkurencyjnych cenach.

Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top