itelligence wdraża system mySAP ERP w Mostostalu Kraków

Z początkiem roku 2006 kolejna spółka zależna największej w Polsce firmy budowlanej Budimeksu - Mostostal Kraków - przejdzie na system mySAP ERP. To już piąta spółka Grupy Budimex, w której itelligence prowadzi wdrożenie typu roll-out.

W 2000 r. itelligence uczestniczyła we wdrażaniu systemu mySAP w Budimex SA i w Budimex-Dromex. Trzy lata później systemem tym zostały objęte kolejne dwie spółki grupy: Unibud i Budimex Nieruchomości.

W przyszłym roku na system mySAP ERP przejdzie także Mostostal Kraków. Wdrażany tu jest ten sam system, na którym pracują pozostałe firmy Grupy Budimex. Obejmuje on moduły: FI (Księga Główna, Księga Dostawców, Księga Odbiorców), AA (zarządzanie środkami trwałymi), CO (Rachunek miejsc powstawania kosztów, Rachunek zleceń wewnętrznych, Rachunek centrów zysków).

Budimex w całej grupie konsekwentnie realizuje strategię standaryzacji rozwiązań informatycznych w zakresie systemów do ewidencji finansowo-księgowo-kontrolingowej. Zastosowanie w mySAP wspólnego planu kont i wdrożenie jednolitych standardów księgowych i kontrolingowych ułatwia analizę danych i ich agregację. W przyjętym rozwiązaniu system mySAP pełni rolę platformy integrującej dane pochodzące również z innych wykorzystywanych systemów: zarządzanie produkcją budowlaną w spółkach grupy odbywa się w systemie NSGO, a system TETA obsługuje kadry i płace. W Mostostalu Kraków użytkowane więc będą interfejsy: NSGO > SAP, SAP > NSGO i TETA > SAP oraz, dodatkowo: system magazynowy > SAP.

- W Mostostalu Kraków implementujemy rozwiązanie całościowe, dobrze sprawdzone w spółkach o podobnym profilu biznesowym. Objęcie nim kolejnej spółki oznacza przekazanie jej istotnego know-how wypracowanego w grupie. Może ona korzystać ze wspólnego systemu raportowania, który jest mocną stroną tego systemu. Mostostal Kraków uzyska też połączenie z hurtownią danych, którą właśnie wdrażamy w grupie - mówi Witold Solecki, szef wdrożenia w Mostostalu Kraków ze strony Budimeksu.

Wdrożenia typu roll-out są zwykle łatwiejsze, bo konsultanci mogą się posiłkować doświadczeniami zdobytymi podczas wcześniejszych wdrożeń w obrębie danej grupy firm. - Mamy już pewną biegłość w rozwiązaniach roll-outowych dla Budimeksu, więc przewiduję, iż proces implementacji przebiegnie sprawnie i zgodnie z harmonogramem - mówi Tomasz Iwanicki, kierownik projektu ze strony itelligence.

Podczas wdrożenia w Mostostalu Kraków projekt będzie prowadzony wg wcześniej wypracowanej metodologii, zbliżonej do metodologii zalecanej przez SAP. - Z firmą itelligence zrealizowaliśmy już pierwszą, koncepcyjną fazę projektu. Wkrótce przystąpimy do realizacji następnej fazy, w ramach której dokonamy ustawień konfiguracyjnych dla Mostostalu Kraków, przeprowadzimy testy przedprodukcyjne, później przyjdzie czas na szkolenia i migrację danych. Realizując wdrożenia w poszczególnych spółkach grupy Budimex dopracowaliśmy się nie tylko sprawdzonej metodologii, ale i doświadczonego wewnętrznego zespołu wdrożeniowego - dodaje Witold Solecki.

Start produktywny systemu mySAP ERP w Mostostalu Kraków przewidziany jest na początek stycznia 2006 r.


Źródło: www.itelligence.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top