Firmy szukają sposobów na jak najbardziej optymalne wykorzystanie danych i oczekują, że narzędzia analityczne będą dostosowane do ich potrzeb. Implementacja rozwiązań analitycznych to proces, który nie musi być trudny, ale eksperci SAS podkreślają, że wiele zależy od środowiska IT, którym dysponuje organizacja. Dlatego dostawcy analityki starają się tworzyć rozwiązania w taki sposób, aby były one kompatybilne z językami programowania open source oraz dawały możliwość przetwarzania danych na dowolnej platformie chmurowej.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Dane kluczowym elementem „Analitycznego Cyklu Życia”

Każdy przykład wykorzystania analizy danych do wsparcia procesów podejmowania decyzji opiera się na tych samych generycznych krokach. Nazywamy to „Analitycznym Cyklem Życia”, na który składa się: postawienie problemu, przygotowywanie i integracja danych pochodzących z różnych źródeł, eksploracja, stworzenie i wdrożenie modelu oraz monitorowanie i ocena jego jakości i na koniec prezentacja wyników w postaci raportów, wizualizacji i innych form. Na podstawie uzyskanych wyników podejmowane są decyzje, które pociągają za sobą konkretne działania. Właściwe postawienie pytania oraz jakość i kompletność danych wykorzystanych do analizy mają kluczowe znaczenie dla całego procesu. Jeżeli cel analizy zostanie źle zdefiniowany albo dane będą błędne, wyniki doprowadzą do niewłaściwych decyzji i działań.

Analityka oparta na chmurze

SAS upraszcza sposób, w jaki sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe wykorzystywane są w procesach podejmowania decyzji. Odpowiedzią na szybko zmieniające się potrzeby biznesu w tym zakresie jest SAS Viya. Otwarte i gotowe do działania w chmurze środowisko analityczne, skierowane jest do wszystkich członków organizacji, od specjalistów data science i analityków biznesowych, po deweloperów aplikacji i kadrę zarządzającą. Główną siłą SAS Viya są najnowsze algorytmy AI, możliwość integracji z rozwiązaniami open source, a także architektura oparta na kontenerach, zapewniająca możliwość przenoszenia narzędzi i rozwiązań do różnych środowisk chmurowych, w tym Azure, Google czy AWS. Organizacje mogą wydzielić analitykę ze środowisk, w których dostępna jest obecnie, aby szybko skalować usługi i podejmować decyzyjne w znacznie bardziej zwinny sposób.

Rozwój kompetencji ciągle w cenie

Dostępne narzędzia są coraz bardziej przyjazne dla użytkowników, jednak kwestia rozwoju kompetencji zespołu, szczególnie w przypadku administratorów i developerów, jest bardzo ważna dla efektywnej realizacji projektów analitycznych. SAS ma w Polsce szerokie grono aktywnych użytkowników, którzy nieustannie poszukują inspiracji oraz innowacyjnych pomysłów na to, aby wciąż poszerzać wykorzystanie dostępnych narzędzi SAS w swoich organizacjach i usprawniać ich działanie. Co roku spotykają się na konferencji SAS dla Administratorów i Praktyków, podczas której eksperci SAS i zaproszeni goście prezentują przykłady zastosowań rozwiązań analitycznych, funkcjonalności narzędzi administracyjnych, a także nowości technologiczne dostępne w ramach platformy SAS.

Źródło: SAS Institute

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top