oracle 120Według nowego badania Oracle krótkowzroczność i głęboko zakorzenione nawyki to największe przeszkody na drodze do współpracy między działem kadrowym i finansowym. Badanie obejmujące 1510 specjalistów ds. finansów i biznesu pokazało, że aby wykorzystać pełny potencjał danych i pomóc przedsiębiorstwom dostosować się do zmian na globalnym rynku pracy, działy kadr powinny przeanalizować swoje technologie analityczne, kwalifikacje i procesy pod kątem usprawnienia współpracy z działem finansów i generowania przewagi nad konkurencją.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Działy kadr i finansów posiadają odmienne, ale wzajemnie się uzupełniające umiejętności. Mimo że w przeszłości blisko ze sobą nie współpracowały, obecnie musi się to zmienić, aby przedsiębiorstwa mogły skutecznie konkurować na dzisiejszym szybko ewoluującym rynku i w gospodarce opartej na kompetencjach” — powiedział Donald Anderson, dyrektor ds. rozwoju biznesu i kompetencji w firmie Oracle. „Pierwszym krokiem do przełamania tradycyjnych barier i nawiązania porozumienia między działami kadrowymi i finansowymi jest chęć współpracy oraz odpowiednie kompetencje w zakresie gromadzenia i analizy danych, tak aby mogły one być wykorzystane do podejmowania odpowiednich decyzji biznesowych. Wywrze to zauważalny wpływ na wyniki przedsiębiorstwa.


Samo posiadanie danych to nie to samo co zdolność do ich wykorzystania

Ze względu na rozwój nowych technologii, rosnące koszty rekrutacji i coraz większy popyt na nowe umiejętności, globalny rynek pracy jest obecnie bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek wcześniej. Aby osiągać sukcesy, działy kadr muszą przeanalizować swoje podejście do narzędzi analitycznych, kompetencji i współpracy.
  • 95% specjalistów ds. kadr i finansów planuje w 2019 r. uczynić współpracę opartą na danych swoim priorytetem.
  • Aby podejmować odpowiednie działania na podstawie danych, działy kadr i finansów muszą zdobyć nowe kwalifikacje. Badanie pokazało, że 49% respondentów nie potrafi obecnie używać narzędzi analitycznych do przewidywania wyników, a 81% nie potrafi podejmować decyzji na podstawie danych predykcyjnych.

Ludzie są ważniejsi niż wdrażanie nowych technologii

Mimo że narzędzia do analizy danych są coraz popularniejsze w świecie kadr i finansów, bez efektywnej współpracy i umiejętności ich obsługi korzyści z nich będą ograniczone. Aby wykorzystać ich pełny potencjał, oba działy muszą pokonać różnice kulturowe i uzupełnić lukę umiejętności.
  • Największą barierą na drodze do współpracy między działami kadrowymi i finansowymi jest krótkowzroczność — 71% ankietowanych twierdzi, że ich działy koncentrują się na celach kwartalnych, a nie na strategicznym rozwoju.
  • Różnice kulturowe pomiędzy działami były kolejną istotną przeszkodą — prawie jedna trzecia (29%) respondentów uznała odmienne zwyczaje panujące w tych działach za największą barierę.
Szefowie działów kadrowych i finansowych potrzebują jednej wersji prawdy

Większość przedsiębiorstw (80%) uważa, że działy kadrowe i finansowe już teraz pomagają im podejmować lepsze decyzje oparte na danych. A jeśli ich zespoły zdobędą nowe umiejętności, bardziej ukierunkowane na współpracę, organizacje będą mogły czerpać jeszcze większe korzyści biznesowe:
  • 88% respondentów uważa, że współpraca między działami kadrowymi i finansowymi poprawi wyniki biznesowe, a 76% twierdzi, że zwiększy elastyczność biznesową. 
  • Ponad połowa (57%) organizacji planuje uzyskać bardziej całościowy obraz sytuacji przedsiębiorstwa dzięki współpracy, a 52% specjalistów ds. kadr i finansów uważa, że pomoże im to stać się bardziej strategicznymi partnerami.
Sztuczna inteligencja utoruje drogę do lepszej współpracy i wyższym wynikom biznesowym

Specjaliści ds. kadr i finansów sięgają po nowe technologie takie jak sztuczna inteligencja (AI), aby pomagać przedsiębiorstwu osiągać lepsze wyniki.
  • Podczas gdy jedna czwarta (25%) ankietowanych używa AI przede wszystkim do identyfikowania pracowników planujących odejście, a 22% do odwzorowywania procesów rekrutacji, mniej z nich używa narzędzi AI do przewidywania wydajności (18%) lub szukania najbardziej utalentowanych pracowników (15%).
  • W przyszłym roku 71% respondentów planuje wykorzystywać AI do przewidywania, jacy kandydaci będą najbardziej wydajni, oraz wyszukiwania najlepszych kandydatów na podstawie analizy CV (70%).
Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top